Om Belysning

Med denna artikel avser jag att ge ett antal olika infallsvinklar på ljus för korallrevsakvaristik. Det finns många olika åsikter i ämnet och det är nog svårt att definitivt säga vad som är rätt och fel – klart är bara att det finns många åsikter, och här redogörs för ett synsätt. Så det är upp till var och en att ta del av denna information och avgöra om man vill ta den som vägledning.

LED, T5 eller MH?

De huvudsakliga koncepten idag kan förenklas till att bestå av energistarka lysdioder (LED), Lysrör (T5 är idag förhärskande) och Metallhalogen (MH). Kombinationer av dessa förekommer också. Metallhalogen kommer inte att behandlas vidare då det trots vissa fördelar och ett antal ivriga påhejare ändå verkar vara en teknik på tillbakamarsch.

LED

Den vanligen förekommande LED-rampen består i sin enklaste form av en kombination av blå dioder i diskreta våglängder samt vita dioder som ger ett spektralt ljus. De mer avancerade utrustningarna har en mer utstuderad kombination av olika diskreta våglängder och förutom blåa nyanser blandar man in UV, grönt och rött tillsammans med de spektrala vita. På senare tid har även ramper som helt utesluter vitt börjat dyka upp och åstadkommer istället önskad ljusbild med RGB-teknik – ungefär som en TV.

Fördelar

Konkreta
 • Vanligen mycket god styrbarhet för att skapa intressanta variationer i ljuset över dygnet
 • Hög effektivitet gör att energiförbrukningen och värmeutvecklingen är lägre än för alternativen
 • Lång livslängd på dioderna (normalt runt 50.000 timmar) gör att lamp-byten inte är något man behöver kalkylera med
Subjektiva
 • Beroende på hur dioderna placeras kan ett trevligt skimmer/glitter uppnås
 • Monokromt ljus kan få både direkt och fluorescerande färgåtergivning hos fisk och koraller att bli häpnandsväckande
 • Rätt använt kan mycket goda resultat tillväxtmässigt nås.

Nackdelar

Konkreta
 • Dyr initial investering
 • Vita dioder har ett spektrum som innehåller våglängder (gult) som inte är gynnsamt för något av det vi vill nå – istället är det direkt hämmande på ett par punkter
  • Alger frodas i detta ljus
  • Vissa koraller – speciellt Acropora Sp. – tillgriper de skyddsmekanismer de har i naturen när de hamnar grunt. Den exakta biologiska funktionen är omtvistad, men i princip går det ut på att korallen skapar ett solskydd som får till följd att den ser brun och tråkig ut. Den mår fortfarande bra och växer, men den blir inte vacker att se på vilket för de flesta är målet med saltvattensakvaristik
 • Det är stor risk att bränna koraller i det starka och ofta fokuserade ljus som LED innebär.
 • Många LED-ramper utgörs av tätt sittande kluster av dioder som sitter mitt över karet. Det gör att korallerna inte får det livsviktiga ljusinfallet från sidorna utan upplever det man brukar kalla självskuggningsproblem. Problemet är störst för småpolypiga stenkoraller (SPS) och följden blir ofta vävnadsdöd från basen – framför allt i kombination med för kraftigt ljus rakt ovanifrån – det blir helt enkelt för stora kontraster för korallerna i hur ljuset faller på dem.
Subjektiva
 • Det finns även LED-ramper med utspridda dioder vilket tar bort självskuggningsproblematiken – men istället kan sk. regnbågsfenomen eller ”disco” uppstå där man får färgglatt flimmer över stenar och botten. Vissa är känsligare för detta än andra.

Tips och Råd kring LED

Mina tips till den som skall köpa en LED-ramp är:

 • LED är lömskt – det innebär en otrolig kraft som rätt använd kan ge goda resultat, men man kan lika gärna förstöra sitt kar om man inte är observant.
 • Är du komplett nybörjare – kör inte LED direkt om du inte kan få vägledning av en mer erfaren akvarist
 • Ranska dig själv. Är du tillräckligt erfaren för att kunna läsa dina koraller och för att inse vikten med att agera långsamt och vänta ut hur ditt akvarium reagerar
 • Välj en ramp där man kan styra olika färgkanaler individuellt
 • Börja med lägre effekt än du tror behövs och öka långsamt – framför allt med vitt ljus.
 • Kör aldrig mer än 10-20% av pålagd effekt från vita LED framför allt inte över SPS och aldrig över Acropora
 • Välj en modell som belyser hela karet – dvs som har utspridda kluster, eller om du kan leva med regnbågseffekter en som har utspridda enskilda dioder
 • Till sist – det tål att upprepas – VAR FÖRSIKTIG MED LED!

Lysrör (T5)

T5 har det senaste decenniet tagit över efter MH. Det är ett alltigenom fullgott belysningsalternativ för alla kar. På senare år har alternativet gått tillbaka något när LED kommit på bred front, men ett visst återtåg börjar ske – främst bland de avancerade akvaristerna.

Moderna lysrör utnyttjar sk. Tri-fosfor-teknik so mgår ut på att forsforbeläggningen i rören är gjord för att exitera vanligen tre huudsakliga våglängder. Exempelvis så fungerar ett vitt rör så att det är tre tydliga toppar i spektrat i blått, grönt och rött som tillsammans ger ett vitt intryck. Detta kan kombineras i det oändliga för att nå olika resultat i form av spektra och hur stor andel av ljuset som hamnar i respektive dela av det, men det viktiga är att man kan fokusera på de våglängder som ger resultat för visuella effekter eller tillväxt och undvika våglängder som är icke önskvärda. Allt detta dessutom utan att konsumenten själv behöver kunna särskilt mycket om biologin utan kan gå på några enkla vägledande råd och ändå få bra resultat.

Vanligen erbjuder tillverkarna av T5-rör en handfull utprovade rör där basen för saltvatten brukas utgöras av ett antal vita rör och något som antigen är blått eller ”vitt” med angivet högt Kelvin-värde. Dessutom kan det erbjudas ett antal effektrör såsom Actinic som innehåller mycket UV-våglängder eller rosa/lila som brukar vara en blandning av blått och rött.

Ett bra utgångsläge brukar vara 50/50 av den blåaste varianten och något vitt. Sen är det upp till tycke, smak och syfte att blanda skapa sin egen kombination.

T5-rör slits tyvärr. Efter sex månader börjar försämringen bli mätbar, och efter tolv månader är den vanligen så pass stor att man bör byta ut rören. Beroende på preferenser, plånbok, armatur och koraller så kan det normala bytesintervallet vara allt mellan 8-15 månader. Med en bra armatur som har aktiv kylning kan man förlänga livslängden. Mjukkoraller och storpolypga stenkoraller (LPS) är mindre kräsna på ljuskvalliteten och klarar sig längre än SPS

Fördelar

Konkreta
 • I det närmste foolproof teknik
 • Ger ett helt och hållet distribuerat ljus utan hotspots som kan bränna koraller och
 • Undviker självskuggning
 • Kostnadseffektiv initial investering
Subjektiva
 • Kan med dimbar ramp ge hyfsat snygg hantering av soluppgång/nedgång etc.
 • Enligt många rutinerade akvarister ger T5 bäst resultat med SPS och framför allt Acropora Sp.

Nackdelar

Konkreta
 • Kostnad att byta rör med jämna mellanrum
 • Dimbara ramper kan förkorta livslängden på rör
 • Större värmeutveckling och större energiförbrukning
Subjektiva
 • Det trevliga glittret från LED och MH uteblir
 • Styrbarheten är mindre – har ingen biologisk inverkan
 • Inte lika stor teknik-hype-faktor som LED

Hybrider

Ett par fabrikat har kombinationsramper på marknaden där ett antal centrala LED-kluster kombineras med T5-rör. Detta torde vara den optimala lösningen för de flesta ändamål då man kan justera och plocka ut de egenskaperna man söker från bägge världar.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *